دی ۵, ۱۳۹۵ | در: ه

ابوالفضل مبارز

هر چه یلدا بنویسند سر موی تو را

امشب اما شب قدر است سرِ شانه ی من

فرم ارسال دیدگاه