فروردین ۲۵, ۱۳۹۵ | در: ن

هلالی جغتایی

ناصحا بیهوده می گویی که دل بردار از او
من به فرمانِ‌دلم ، کی دل به فرمانِ من است

فرم ارسال دیدگاه