فروردین ۲, ۱۳۹۵ | در: ی

اهلی شیرازی

یا منِ ناصبور را ، سوی خود از وفا طلب

یا تو که پاکدامنی ، مرگِ من از خدا طلب

فرم ارسال دیدگاه