اسفند ۲۷, ۱۳۹۴ | در: ج

افشین راهرو احمدی

جرمِ مجنون در میانِ عاقلان دیوانگی‌ست

با تو تا مرزِ جنون دیوانه ماندن سخت نیست

فرم ارسال دیدگاه